Rut&Rot

RUT och ROT – så funkar det

Hushållsnära tjänster är en modern svensk beteckning på tjänster som utförs i privathem. Till hushållsnära tjänster räknas arbete som utförs i eller i anslutning till bostaden, som till exempel städning, fönsterputs, dammsugning, strykning, barnpassning och trädgårdssysslor.

Ni som köper Rot- eller Ruttjänster ansöker inte själv om Rot- eller Rutavdraget. Det gör den som har utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Rot- och Rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 75 000 kronor per person och år. Om ni kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt ni har betalat in under året och vilka andra avdrag ni har gjort.

Är ni två vuxna i hushållet och båda betalar skatt, har ni utrymme att köpa RUT-tjänster för 150 000 kronor per år.

Personer som har fyllt 65 år är undantagna sänkningen av direktavdraget. Här gäller fortfarande ett avdrag på 50 procent upp till 50 000 kronor. Det innebär att ni som fyllt 65 år kan köpa RUT-tjänster till ett värde av 100 000 kronor per år.

Nya regler för direktavdrag gäller vid köp av ROT-tjänster. Som kund betalar ni 70 % av arbetskostnaden men skattereduktionstaket är det samma som tidigare, dvs. 50 000 kronor per person och år.

Rot- och Rut-avdragets storlek
Typ av skattereduktion Max procent av arbetskostnaden Max per person och år
Rutavdrag för dig under 65 år 50 % 75,000 kr.
Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång 50 % 50,000 kr.

RUT och ROT exempel

Köp av tjänster Kostnad för dig skattereduktion
Ni köper RUT-tjänster för 40,000 kr. på ett år

Ni köper ROT-tjänst för 78,000 kr. på ett år

Ni betalar 20,000 kr.

Ni betalar 54,600 kr.

RUT-avdrag 20,000 kr.

ROT-avdrag 23,400 kr.

Ni köper ROT-tjänster för 120,000 kr. på ett år

Ni köper RUT-tjänster för 28,000 kr. på ett år

Ni betalar 84,000 kr.

Ni betalar 14,000 kr.

ROT-avdrag 36,000 kr.

RUT-avdrag 14,000 kr.

Tänk på att flera personer i en familj kan nyttja skattereduktionen. Har man fyllt 18 år och betalar skatt är man berättigad till skattereduktion för köp av RUT-och ROT tjänster.

Läs mer om rot- och rutarbete på skatteverket.se